Panalangin sa Mahal na Birhen de Peñafrancia


Ititig mo sa akin ang iyong mahabagin na mga mata, O Birhen ng Peñafrancia, at kaawaan mong dumudulog sayo na puno ng pagsisisi. Alagaan mo ang aking pamilya, ang aking mga pinsan at mga tumutulong sa akin. Tulungan mo ang mga nananampalataya sayo, ang mga yumao na at mga buhay, lalong lalo na ang mga karapat dapat mong tulungan. Sa oras ng aking mga pag-aalin-langan, pagkukulang at paghihirap lalong lalo na sa aking pagkamatay, tulungan mo ako, sabihin mo na ako ay iyong taga-sunod, na dala ng malaking pagtitiwala sa iyong pagkalinga nakaluhod sa iyong paanan sa paghingi ng iyong pagtulong. Ina naming Birhen ng Peñafrancia, ipanalangin, tulungan at iligtas mo ako, Amen.
 

Post a Comment

Previous Post Next Post