Anima Christi (Kaluluwa ni Kristo)


Kaluluwa ni Kristo, gawin Mo akong banal.
Katawan ni Kristo, iligtas Mo ako.
Dugo ni Kristo, pasiglahin Mo ako.
Tubig mula sa gilid ni Kristo, hugasan Mo ako.
Pasyon ni Kristo, palakasin Mo ako.
O mabuting Hesus, dinggin Mo ako.
Sa loob ng mga sugat Mo ikubli Mo ako.
Huwag Mo hayaang mawalay ako sa piling Mo.
Ipagtanggol Mo ako mula sa mapag-imbot na kalaban.
Sa oras ng aking kamatayan tawagin Mo ako.
At anyayahan Mo akong pumunta sa Iyo,
Upang mapapurihan Kitang kasama ang mga santo Mo.
Magpasawalang-hanggan.
Siya nawa.

Post a Comment

Previous Post Next Post