Panalangin kay San Judas Thaddeus


Pinaka banal na Apostol, San Judas, matapat na tagapaglingkod at kaibigan ni Hesus, pinararangalan ka ng Simbahan at nanawagan ang buong mundo sayo bilang patron ng pag-asa. Pakiusap, ipanalangin mo ako. Gamitin mo ang pribilehiyong binigay sayo na magdala ng pag-asa, kaginhawaan, at tulong sa mga nangangailangan. Tulungan mo ako sa aking mga malaking pangangailangan, nawa’y makatanggap ako ng saklolo mula sa Langit upang harapin ang aking mga pagsubok, lalo na (sabihin ang iyong kahilingan dito). Pinupuri kita Panginoon at ng lahat ng mga santo magpakailanman. Ipinangako ko, Mapalad na San Judas, na laging manatiling mapagpasalamat sa dakilang tulong mo, na patuloy kitang parangalin bilang aking espesyal at makapangyarihang patron at pasasalamat na palakasin ang loob ko bilang isang deboto mo. Amen.

Post a Comment

Previous Post Next Post