PANALANGIN PARA SA IYONG ANGHEL DE LA GWARDYAAnghel ng Diyos, 
Tagatanod kong mahal, 
Na sa pag-ibig Niya ako 
Sa iyo'y ipinaubaya. 

Sa araw na ito, 
Sa piling ko'y huwag lumisan.
Ako'y tanglawan, bantayan
Pamunuan at gabayan. 
AMEN.


Post a Comment

Previous Post Next Post