LINGGO, HUNYO 24, 2018

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas 1:57-66,80

Dumating ang oras ng panganganak ni Elisabet at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki.
Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon.
Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama,
ngunit sinabi ni Elisabet, “Hindi! Juan ang ipapangalan sa kanya.”
“Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan,” tugon nila.
Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol.
Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat, “Juan ang pangalan niya.” Namangha ang lahat.
Noon din ay nakapagsalita si Zacarias, at nagsimulang magpuri sa Diyos.
Natakot ang lahat ng tagaroon, at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon.
Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, anupa't naging tanong nilang lahat, “Magiging ano kaya ang batang ito?” Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon.
Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang, hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel.

Post a Comment

Previous Post Next Post